ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
 انتخاب زبان
  نام كاربري:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟

بنطر شما سایت نهاد باید بیشتر به چه مقوله ای بپردازد؟

جستجوي كاملتر

آثار ماهواره
 
رسانه امروزه به عنوان حیاتی ترین ابزار اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی شمرده می شود به نحوی که در دهه هایی از قرون 19 و 20 رسانه به عنوان شاهراه تسخیر روانی جوامع به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گرفته است.ابر قدرت ها در برهه هایی از زمان دریافته بودند که بدون ابزار رسانه نمیتوان در ملت ها نفوذ پیدا کرد و باید بدون برانگیختن حس نفرت ملت ها نسبت به استعمارگران ،در کشور آنها نفور کرده و به مقاصد خود رسید. در این میان نباید از اثر شگرف پدیده رسانه ای قرن یعنی ماهواره غافل شد.پس از فرستادن انسان به فضا و حتی قبل تر از آن ارسال شاتل ها و ماهواره های فضایی در مدار زمین یک میدان بی نهایتی را در اختیار صاحبان این دستگاه های پیشرفته ارتباطی قرار داد . ابر قدرت ها که همواره برای دستیابی به اهداف خویش در پی به زنجیر کشیدن ملت ها بودند ،این محیط و ابزار را غنیمت شمرده و ثروت ها بادآورده خود را که حاصل چپاول ملت ها بود، به این فضا تزریق کردند و با تمام توان به تخریب هویت ها و فرهنگ ها روی آوردند و سعی در غالب کردن فرهنگ خود داشتند. این حرکت بر ملت ها اثری سو داشته و در دهه های اخیر اغلب خرده فرهنگ ها در ماشین غول آسای فرهنگی غرب بلیعده شدند و ملت ها را از هویت تهی ساختند. این پدیده آثار را به همراه دارد که باید ضمن آگاهی و مطالع از ان ها این اگاهی را به دیگران نیز داد تا در مقابل آن واکسینه شوند. آثار ماهواره دو وجهي است و حسن ها و عيب هايي دارد؛ يک سري فرصت و يک سري تهديد. ماهواره در کنار شبکه هاي مبتذل يک سري شبکه هاي تخصصي هم دارد که بسياري از کارشناسان از آن ها استفاده مي کنند، بنابراين بهتر است براي مخاطب خود آثار خوب و بد را روشن کنيم و بگوييم اين جنبه هاي ماهواره خوب و اين جنبه هاي ماهواره بد است. همان طور که براي استفاده از هر وسيله اي، آموزش ضروري است درباره ماهواره نيز اين موضوع مصداق دارد. چاقو هم خوب است هم بد، کودک زماني که روش استفاده از چاقو را بلد نباشد، بي گمان دستش را مي برد. پس بايد ابتدا روش استفاده از فناوري را به افراد بياموزيم و سپس آن را در اختيارشان قرار دهيم تا از تهديدهاي آن مصون باشند. روش هاي استفاده از ماهواره اگر در جامعه تبيين نشود، آثار مخرب بسيار تکان دهنده اي خواهد داشت. درست مانند اعتياد اينترنتي که سلامت روان افراد را تحت الشعاع قرار مي دهد. مهم ترين و اساسي ترين معضل ماهواره نداشتن تطابق بسياري از فرهنگ هاي دنيا با چارچوب اعتقادي و فرهنگي ماست. بسياري از شبکه هاي ماهواره اي با هدف هاي غرب و از پيش تعيين شده، نسل جوان ما را نشانه گرفته اند و اهداف شومي را دنبال مي کنند. در اين شرايط اگر جوانان ما نسبت به اين تهديدها واکسينه نشده باشند، به راحتي آسيب مي بينند و سلامت روانشان به خطر مي افتد. تهديد نظم مدنی جامعه از طریق برکندن خانواده تاثير مخرب اين شبکه ها محدود به صدمه زدن به چارچوب اعتقادي و ديني ما نمي شود و مي توان گفت چارچوب نظام خانواده را هم تهديد مي کند. فراموش نکنيد که انسان به رسانه نياز دارد زيرا نمي تواند به تنهايي زندگي کند. از طرفي کنجکاوي و تلاش براي کسب دانش در نهاد انسان گذاشته شده است که باعث مي شود او هر راهي را براي برآوردن عطش خود به دانش و اطلاعات آزمايش کند. تبادل فرهنگ و دانش از ديرباز با انسان بوده و اين تبادل و تعامل فرهنگي با وجود رسانه هايي نظير ماهواره در عصر حاضر سرعت بيشتري پيدا کرده است. در کنار اين پيشرفت ها، زمينه سازي و فرهنگ سازي درباره نحوه مواجهه با خرده فرهنگ هاي ديگر کشورها و کسب اطلاعات در حوز ه هاي مختلف يکي از اساسي ترين محورهاي کاري دولتمردان در تمامي کشورهاست. در واقع پر کردن خلاء فرهنگي و عاطفي افراد از کوچک ترين نهاد جامعه يعني خانواده و سپس حمايت و پوشش نيازهاي موجه انساني توسط سازمان هاي مربوطه، آموزش هاي اجتماعي گسترده و به روز، توسعه و گسترش فرهنگ خودي و معرفي آن، از تعارض شديد افراد در مواجهه با فرهنگ هاي منتشر شده از طريق رسانه هايي نظير ماهواره مي کاهد. اشاعه فرهنگ زندگی تک محوری یعنی زن و مرد هر کس به دنبال آمال خود باشد و هیچ لزومی ندارد زن و مرد به یکدیگر متعهد باشند همین اندیشه چون سمی بنیان خانواده ها را برمیکند مهم تر از آن از تشکیل خانواده جلوگیری می کند. 

                                                                                                                                             ادامه دارد